Reviews van deze auteur

Goed geregeld

Nu 3x een uitvaart via Monuta achter de rug. Alle drie de keren werden de wensen geÔnventariseerd en zijn deze ook correct uitgevoerd. We hebben telkens veel hulp gehad van de medewerkers die met ideeŽn kwamen voor wat betreft de muziek en dergelijke. Administratieve afhandeling werd compleet uit handen genomen en achteraf overzichtelijk gepresenteerd nadat alles vantevoren was doorgenomen.

Sterke punten
Medewerkers houden zich aan de gemaakte afspraken. Erg snel met voorbeeldbrieven, kaarten en advertenties. Er werd echt meegedacht.

Zwakke punten
Geen