DELA is een coöperatieve onderneming die ontstaan is vanuit het ideaal om een waardig afscheid mogelijk te maken voor iedereen. Ongeacht rang of stand. Vele kleintjes maken samen sterk en met de kracht van meer dan 3 miljoen leden, zorgt DELA voor financieel aantrekkelijke producten en een uitgebreide, persoonlijke dienstverlening. DELA gaat verplichtingen aan voor vele jaren. Om die waar te maken moeten we oog hebben voor de lange termijn en daarmee voor duurzaamheid.

Dela Reviews

  Afzetters

  Mijn man en ik hebben sinds 1996 een uitvaartverzekering. Wij hebben uitgerekend, dat wij onze uitvaart allang betaald hebben, nl.€10.000,-

  Wij willen deze verzekering dus afkopen. Wat schetst onze

  verbazing: dat kan wel, maar wij krijgen € 3525,- terug.

  Waarbij wij ook nog administratiekosten van € 150, - moeten betalen. Dit is echt te gek voor woorden, als je een

  verzekering opzegt, dat je daarvoor moet betalen!!!!

  Ik wil U waarschuwen, kijk goed om U heen en laat U niet afzetten.

  Sterke punten
  Geen

  Zwakke punten
  Er wordt te weinig uitgelegd, als je met Dela in zee gaat.

  Dus doe het niet. Dit is een welgemeend advies.

  Ik zal Dela beslist niet aanbevelen.

  Ongelooflijke, schandalige en geestelijke mishandeling op de begrafenis van Henk! Geen ster waardig.

  Uitvaartondernemer TAP ( M.L.) verstoorde de begrafenis door familieleden het woord te ontnemen tijdens hun toespraken. De toespraken waren naar zijn mening ongepast want hij wilde niet dat de waarheid gezegd werd. Vervolgens vorderde hij de sprekers te stoppen want hij vond de toespraken onbetamelijk en beschuldigde de sprekers van huisvredebreuk

  Hij belde de politie, die op advies van de uitvaartondernemer de familie nota bene naar buiten vorderde onder dreiging van aanhouding. De politie constateerde geen onbetamelijke tekst in de toespraken, maar stond niet open voor de onwettige inmenging van de uitvaartondernemer. Hoewel de erfgenamen betalen voor de begrafenis werd hen toch de toegang ontzegd door Den en Rust en behoefde Den en Rust de betaalde overeenkomst niet uit te voeren door de politie interventie.

  De blokkade van spreken werd bevestigd doordat de spreektijden onevenwichtig verdeeld waren met een kortere spreektijd van de betrokkenen.

  Ook de afspraak van een wettelijk vastgelegd recht van aanwezigheid bij de kistverbranding, werd geblokkeerd door Den en Rust.

  Dit is voor de nabestaanden en vooral voor de familie een zeer verdrietig en pijnlijk afscheid van Henk, dat helaas nooit meer over te doen is. De herinnering blijft!

  Sterke punten
  geen

  Zwakke punten
  Deadlines te stellen en dan zeggen dat je te laat bent.

  niet beantwoorden van de telefoon

  afspraken niet na komen

  onwaarheden vertellen

  DELA is volstrekt ongeloofwaardig.

  DELA stelt dat er binnen hun organisatie een reactietermijn geldt. DELA is goed in het versturen van excuses. Vervolgens wordt er medegedeeld dat uiterlijk binnen vijf werkdagen een reactie volgt op de e-mail. Vervolgens

  komt er weer een e-mail met excuses. DELA heeft hiervoor

  een echte manager Klantencontacten.

  DELA kan toveren. Op 1 december 2016 eerst de opgebouwde waarde van het DELA Depositofonds vaststellen op EUR 3.450,00. Op 1 februari 2017 is hier

  nog EUR 2.030,87. Toch knap van DELA om de verzekerde

  EUR 1.419,13 afhandig te maken.

  En dit alles omdat ik per 1 juli 2013, van Nederland naar Duitsland ben verhuist. DELA stelt dat zonder een bewijs

  van inschrijving in Duitsland geen EUR 3.450,00 kan worden

  uitbetaald. DELA kan zonder een dergelijk bewijs wel EUR 2.030,87 uitkeren. DELA heeft zich onder meldingsnummer 1328120 aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Een dergelijk bewijsstuk mag door DELA niet gevraagd worden. Wie meer dan 8 maanden in Duitsland woon, verblijft, heeft recht op de uitbetaling van de opgebouwde waarde. Geloof de DELA nie, dat zij graag de opgebouwde waarde op de bankrekening willen overmaken. Wie gelooft nog dat de DELA - jaarlijks - tussen de 3 en 6 procent rente gaat bijschrijven in het DELA Depositofonds. Wie gelooft er nog dat DELA zich strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens houdt. Niets wordt aan derden beschikbaar gesteld. DELA heeft de Rijksbelasting Dienst gemakshalve maar even vergeten.

  Sterke punten
  Het verzinnen van sprookjes om de verzekerde(n) de indruk te geven dat DELA geen afkoopkosten in rekening brengt.

  Zwakke punten
  DELA belazert de kluit. De Authoriteit Financiele Markten legde DELA recent een boete op van EUR 500.000.

  Het spaarplan van DELA was een ordinaire verzekering.  DELA komt zijn schriftelijk gemaakte afspraken niet na.

  Het personeel van de afdeling klanten misleiding, sorry de afdeling klantenservice, doet uitspraken welke op spannen voet staan met de waarheid. Eerst is een medewerkster

  langdurig afwezig, vervolgens wordt er doorverbonden met deze medewerkster. Mevrouw J. Bergmans-Biemans weet

  er alles van. Mail haar maar via [email protected]

  Ze leest het liefst voor uit het grote sprookjesboek.

  Geld terug

  Als je een begrafenis hebt of je wilt een polis afsluiten dan is Dela er als de kippen bij, maar als je nog geld van ze moet ont vangen dan kan je drie keer over bellen en heb je nog geen concreet antwoordt, hoeveel je terug krijgt en wanneer. Dit maakt me echt boos en zal dan zeker de volgende keer niet voor Dela kiezen en ook niet aanbevelen bij anderen!!

  Sterke punten
  Ik heb ze niet kunnen ontdekken de begrafenisondernemer heeft het heel keurig gedaan die wel!

Bezoek Dela

Schrijf je eigen review